Tarieven

Een eerste consult duurt max. 75 minuten en de kosten bedragen €95. Na een eerste consult wordt besproken of een vervolgtraject wenselijk is en wat dit inhoudt zowel wat betreft inhoud als kosten.

Consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.