Privacyverklaring Isibis, praktijk voor hoogsensitieve personen

Isibis, gevestigd Schoutstraat 5 in Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens loopt via eigenaar Idy van de Ven. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en telefoonnummer 06-53978689.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Isibis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- voor- en achternaam

- geboortedatum

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- BSN-nummer; alleen als dit voor vergoeding noodzakelijk is

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden

Isibis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid zowel psychisch als fysiek (indien dit van belang is voor de behandeling of begeleiding).

- onderwijs; school, klas, mentor (indien dit van belang is voor de begeleiding).

Met welk doel persoonsgegevens verwerkt worden

Isibis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

- de persoonsgegevens die worden vastgelegd worden uisluitend gebruikt om het behandel/begeleidingstraject te ondersteunen.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Isibis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik, Idy van de Ven, ben de enige persoon die toegang heeft tot deze dossiers. Alle cliënt gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. Ook de emailcorrespondentie is beveiligd. Gegevens op papier worden afgesloten bewaard.

De inhoud van een behandel/begeleidingstraject en de rapportages/verslagen die je ontvangt, zijn vertrouwelijk en zijn alleen voor jou bestemd. Alle rapportages en documenten betreffende het behandel/begeleidingstraject worden door mij zorgvuldig bewaard in een beveiligde omgeving. Ook documenten die ik je eventueel toestuur worden veilig verzonden.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Isibis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Bepaalde administratieve gegevens die ook jou kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door mij zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt. Conform het privacyreglement ben je recht op inzage van het dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden uitsluitend gegevens van de cliënt gedeeld met derden (collega's, school, enz.) na toestemming van jou of de ouder(s)/verzorger(s) indien de cliënt minderjarig is.

Uitsluitend wanneer er toestemming wordt gegeven door jou of door de ouder(s)/verzorger(s) indien de cliënt minderjarig is, wordt het dossier van een cliënt besproken met een collega of de school waar de cliënt naartoe gaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Isibis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Om gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken, kan er logischerwijs gevraagd worden om je te legitimeren.

Isibis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je vragen over het privacybeleid of de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt worden? Dan beantwoord ik die graag. Je kunt mij bereiken via 06-53978689 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

" We dragen in ons de wonderen die we buiten onszelf zoeken "

Sir Thomas Browne